Napełniarka XRB-6

Osówko 2
78-220 Tychowo

Napełniarka do wód gazowanych i niegazowanych oraz piwa.

 

  

 

ZASTOSOWANIE Napełniarka przeznaczona jest do automatycznego napełniania butelek szklanych oraz z tworzywa typu PET substancją nasyconą dwutlenkiem węgla.
 WYDAJNOŚĆ  0,33L - 4000b/h, PET 1,5L wody - 2700b/h
MOC ZAINSTALOWANIA  1,5 kW
 NAPIĘCIE ZASILANIA  3x400V / 60Hz
 LICZBA NALEWAJKÓW  24szt.
MASA 2200kg

WYMIARY
(dł x w x sz)

1500x2000x2000mm
NADZÓR 1 osoba
UWAGI  Maszyna przystosowana jest do określonego rodzaju butelek. W zamówieniu należy dokładnie określić pojemność oraz typ butelki jak również jej wysokość i średnicy jeśli jest niezgodna z normą PN